मनहरी–असार २३ गते । मनहरी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ९१ करोड ८ लाख २६ हजारको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जसमध्य कआन्तरिक आय स्रोतबाट कुल बजेटको ३५.०२ प्रतिशत ३१ करोड ९० लाख ५० हजार, संघीय सरकारको वित्तिय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाड, सशर्त र विशेष गरी ४८ करोड ९४ लाख २८ हजार, प्रदेश सरकारको समानीकरण अनुदान, सवारी कर बाँडफाड, सशर्त, समपुरक र विशेष गरी ९ करोड ८३ लाख ४८ हजार र जिल्ला समन्वय समितिबाट रु १५ लाख गरी कुल ९१ करोड ८ लाख २६ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

जारी बजेटमा सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ २ करोड २० लाख ६२ हजार (कुल बजेटको २.४३ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै अािर्थक विकास तर्फ ४ करोड ४७ लाख, सामाजिक विकास तर्फ ३१ करोड ४५ लाख ७५ हजार, पुर्वाधार विकास तर्फ ३८ करोड ९६ लाख ६० हजार, वन, वावतावरण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ ७५ लाख र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक तर्फ १३ करोड २३ लाख २९ हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीको सभाध्यक्षतामा भएका ११ औ गाउँसभामा उपाध्यक्ष सिता पुलामी मगर रेखाले उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here