राक्सिराङ–जेठ २४ गते । । राक्सिराङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने तयारी गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्नको लागि गाउँपालिकाले सरोकारवाला निकायहरुलाई समेटेर सुझाव संकलन गर्ने भएको छ ।

सुझाब संकलनका लागि गाउँपालिकाले यहि जेठ २९ गतेका लागि बैठक आव्हान गयिरएको हो ।

नेपालको संविधानद्वारा स्थानीय निकायलाई प्रदान गर्दै आएको अधिकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का प्रावधानहरु स्थानीयकरण, दिर्घकालिन सोच, लक्ष्य र उद्येश्यसंग मेल खाने गरी गाउँपालिकाको स्रोत र साधन, संस्थागत क्षमताको आदिको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथ बजेट बनाउने गरी बैठक सञ्चालन गर्न लागिएको बताइएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here